Standard garantibetingelser
for utstyr kjøpt på Anleggshuset.no


Anleggshuset samarbeider med Nasta AS om garantihenvendelser. Alt garantiansvar er overdratt til Nasta AS og garantihenvendelser skal derfor også rettes til Nasta AS. 

· NASTA AS garanterer at nytt utstyr levert av Anleggshuset er fri for material- og fabrikasjonsfeil når det forlater fabrikken. Denne garanti overføres i henhold til betingelsene nedenfor til eier av nytt utstyr, som følge av inngått salgsavtale.

· NASTA AS vil innenfor ordinær arbeidstid (mandag-fredag 8-16) reparere eller skifte ut alle deler med feil som omfattes av denne garantien i et tidsrom av 12 måneder fra leveringsdato til første eier (24 måneder for MSB hammere). Kunden må skriftlig framlegge garantiforespørsler/krav til e-post adresse garanti@nasta.no innen rimelig tid og senest innen 3 uker. Dersom garanti innvilges skal utstyret fraktes til og fra Nastas verksted i Larvik for kundens regning. Garanti på del eller komponent skiftet ut som utbedring av garantiberettiget feil, er begrenset av varigheten på utstyrets opprinnelige nygaranti.

· Garantien dekker ikke feil som oppstår grunnet manglende vedlikehold eller feilbruk i henhold til brukermanual, normal slitasje, utstyr brukt utover anbefalte kapasiteter, annen feilbruk, overbelastning, ekstern påvirkning, likegyldighet eller uhell, feil som oppstår grunnet urenheter i olje eller drivstoff, utstyr som er ombygget eller reparert på ikke godkjent måte. Enhver forpliktelse som oppstår i forbindelse med garantisaker skal begrenses til reparasjon eller utskifting av deler under forannevnte betingelser.

· Slanger dekkes ikke av garantien

· NASTA AS er under ingen omstendighet ansvarlig for konsekvenser, økonomiske tap eller kostnader som oppstår som et resultat av produktfeil.

Laster
Laster
Cookie Settings