Denne hjemmesiden er publisert av Anleggshuset i samarbeide med Nasta AS.

Anleggshuset har som målsetting at all informasjon som er lagt ut på web-sidene skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette. Ei heller dekkes tapte inntekter eller forstyrrelser i driften som følge av bruk av Anleggshuset.no. Anleggshuset / Nasta påtar seg heller ikke noe ansvar for at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Ingen garanti gis i forhold til tilgjengelighet, nøyaktighet eller innholdet av disse sider.

Laster
Laster
Cookie Settings